बाह्य क्षेत्रको दबाब सम्बोधन गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता ! 
1670991963-author.jpg
-वित्तीय पोस्ट्